• TÜM GIDA FİRMALARINDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HACCP SİSTEMİ ELMAKS MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK AYRICALIĞIYLA SİZLERLEISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

  HACCP Yönetim Sistemi BRC Sistemi

  ISO 22000:2005 Yönetim Sistemi

  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

  ISO:18001(OHSAS)

  HACCP NEDEN GEREKLİDİR
  · Doğrudan kalite artırımına değil, dolaylı olarak ürün güvenliğini sağlamak suretiyle kalite artırımına yönelik bir avantaj sağlar.

  · Ürünün standart kalitede üretilmesine bağlı olarak satışların ve karlılığın doğrudan artmasını sağlar.

  · Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması sağlar.

  · İşletmeler kritik kontrol noktalarını ve buralardaki kritik limitleri belirler ve kayıtlarını tutarlar. Bu sayede işletme çalışmaları ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmış olur. Klasik kontrol yöntemlerinden hem daha hızlı hem daha güvenilirdir. İyileştirmeler için fırsatlar sunar.

  · Çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin oluşması sürecini hızlandırır.

  · Her HACCP uygulaması, uygulama yapılan işletmeye özeldir.

  · HACCP sisteminin uygulanması iyi eğitilmiş, gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip personel gerektirir.

  · HACCP planlarının zaman zaman güncelleştirilmesi gerekmektedir.

  HACCP
  7 ilke ve 12 uygulama aşaması çerçevesinde inşa edilmiştir:

  1- Tehlike analizinin yapılması,
  2- Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
  3- Kritik limitlerin oluşturulması,
  4- Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
  5- Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
  6- Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
  7- Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.

  Etkin uygulanan HACCP ile kuruluşun kazandıkları:
  Müşteri güveninin artmasını sağlar,
  Tüketicilerin gıda olarak aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar,
  Önleyici yaklaşım ilkesine uygun çalışarak; imha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmaları ortadan kaldırır,
  Tüketici sağlığını riske sokabilecek kritik noktaları kontrol altına alarak, ürün kalitesini yükseltir,
  Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar,
  Tüketici/müşteri, perakendeci ve hükümet organlarının güvenini arttırır,
  Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir,
  Düzenleme Makamları / Diğer Gözetmenlerce Denetime Maruz Kaldığınızda Yardımcı Olur,
  Yeni Pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,
  Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar,
  Müşteri talebine uygunluğu sağlar,
  Yasal mevzuata uygunluğu sağlar.