Kentsel yerleşim amaçlı imar planı bulunan yerler dışında zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu,toprak yapısının bozulması,drenajın engellenmesi,tuzlanma,alkalileşme,erozyon,heyelan ve benzeri nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulması söz konusu olduğunda; Toprak Koruma Projesine ihtiyaç duyulmaktadır.