2006 Yılında faaliyete giren firmamızın çalışma alanları

. Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı ve kurulumu
. Proje ve Mühendislik Hizmetleri( Toprak Koruma Projesi, Kırsal Kalkınma Projeleri, Kalkınma Ajansı Projeleri, Kosgeb başvuruları,AB hibe projeleri)
. Gıda danışmanlığı( İşletme Kayıt, Onay başvuru dosyası, İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı,Kapasite Raporlarının hazırlanması)
. Fümigasyon
. Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele
. Gıda Üretim, satış ve tüketim ile diğer işyerlerinin dezenfeksiyonu
. Normal ve dezenfektan içerikli kimyasallar temini
. İşyeri ve çalışanları hijyen eğitimleri
. Kişisel gelişim eğitimleri
. Taşeronluk hizmetleri
. Tıbbi araç gereç ve malzemeler